sme001001868v2.jpg

Wie is wie in het Stadsarchief Mechelen?

Willy Van de Vijver (hoofdarchivaris): algemene leiding, wetenschappelijke begeleiding, advies en toezicht op het informatiebeheer van de stadsadministratie 

 

Dieter Viaene (archivaris): coördinatie ontsluitingsprojecten, wetenschappelijke begeleiding, vrijwilligerswerking en opvolging websites en Facebook

 

Axel Vaeck (documentalist): leeszaalwerking, beheer personeel en financiën, iconografie en secretariaat Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen

 

Ingrid Bollens (administratief medewerkster): onthaal, leeszaalwerking en interne administratie  

 

Lutgard Van Praet (medewerkster bibliotheek): beheer en ontsluiting Stedelijke Erfgoedbibliotheek

 

Koen Vermeulen: leeszaalwerking, ondersteuning ontsluitingsprojecten en publiekswerking