sme001001868v2.jpg

Wie is wie in het Stadsarchief Mechelen?

Van links naar rechts: Willy Van de Vijver, Dieter Viaene, Ingrid Bollens, Lutgard Van Praet, Axel Vaeck en Koen Vermeulen. Foto: Stadsarchief Mechelen

Van links naar rechts:

 

Willy Van de Vijver (hoofdarchivaris): algemene leiding, wetenschappelijke begeleiding, advies en toezicht op het informatiebeheer van de stadsadministratie 

 

Dieter Viaene (niet meer in dienst)

 

Ingrid Bollens (administratief medewerkster): onthaal, leeszaalwerking en interne administratie

 

Lutgard Van Praet (medewerkster bibliotheek): beheer en ontsluiting Stedelijke Erfgoedbibliotheek

 

Axel Vaeck (documentalist): leeszaalwerking, beheer personeel en financiën, iconografie en secretariaat Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen

  

Koen Vermeulen (archivaris): coördinatie ontsluitingsprojecten, wetenschappelijke begeleiding, vrijwilligerswerking en opvolging websites en sociale media

 

Niet op de foto:

 

Liese Vandoninck: ondersteuning ontsluitingsprojecten