Wie is wie in het Stadsarchief Mechelen?

Van links naar rechts: Willy Van de Vijver, Lutgard Van Praet, Ingrid Bollens, Erwin Steegen, Axel Vaeck, Koen Vermeulen en Patricia Budini. Foto: Stadsarchief Mechelen

Van links naar rechts:

Willy Van de Vijver (archivaris): wetenschappelijke begeleiding, advies en toezicht op het informatiebeheer van de stadsadministratie 

Lutgard Van Praet (medewerkster bibliotheek): beheer en ontsluiting Stedelijke Erfgoedbibliotheek

Ingrid Bollens (administratief medewerkster): onthaal, leeszaalwerking en interne administratie

Erwin Steegen (diensthoofd-archivaris): algemene leiding, digitaal archiefbeheer en wetenschappelijke begeleiding

Axel Vaeck (documentalist): leeszaalwerking, beheer personeel en financiën, iconografie en secretariaat Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen

Koen Vermeulen (archivaris): coördinatie ontsluitingsprojecten, wetenschappelijke begeleiding, vrijwilligerswerking en opvolging websites en sociale media

Patricia Budini (administratief medewerkster): onthaal, leeszaalwerking en interne administratie

Wouter Kesteloot (informatiebeheerder; tijdelijk vervangen door Ruth Lombaert): digitale duurzaamheid, digitaal archief, digitaal en papieren documentbeheer stedelijke diensten

Vrijwilligersteam: Paul Behets, Christine Bruylants, Anne-Marie Couder, Ingrid De Weert, Koen De Zitter, Eva Hens, Ferdinand Maes, Annemie Philipsen, Josine Pouilliez, Lieve Puttemans, Ingrid Schaltin, Staf Soli, Rik Vander Elst, Louis Van der Zeyp en Rombaut Van 't Veld