p1020747.jpg

Missie en visie van het Stadsarchief Mechelen

Missie

Het Stadsarchief Mechelen verwerft, bewaart, ontsluit, onderzoekt, stimuleert onderzoek naar en promoot actief het unieke en veelzijdige Mechelse documentair erfgoed. Tot dit erfgoed behoren alle documenten, ongeacht hun archiefvormer of drager of leeftijd, die cultuurhistorische informatie bevatten en/of de rechten en plichten van burgers en het handelen van de overheid aantonen. Het Stadsarchief Mechelen garandeert de bewijskracht en authenticiteit van deze documenten.

Binnen de wettelijke bepalingen verzekert het Stadsarchief Mechelen voor iedereen de vrije toegang tot dit documentair erfgoed. Het ontsluit dit erfgoed bovendien actief door bij te dragen tot de ruime Mechelse en regionale erfgoedwerking en versterkt zo de identiteit van stad en regio. Hiervoor werkt het Stadsarchief nauw samen met andere stedelijke en regionale erfgoedpartners.

Het Stadsarchief Mechelen ondersteunt en werkt innovatief en proactief aan een efficiënt en klantvriendelijk documentbeheer bij de Mechelse stadsdiensten en dit voor zowel papieren als digitale documenten. Daarmee waarborgt het de democratische opdrachten van het stadsbestuur, de fundamentele rechten van burgers en de vrijwaring van het toekomstige documentair erfgoed.

 

Visie

Vrije toegang tot het Mechelse documentaire erfgoed draagt bij tot een transparante en democratische samenleving. De uitbouw van het Stadsarchief Mechelen gebeurt daarom vanuit het besef dat het unieke Mechelse documentaire erfgoed zo goed mogelijk bewaard, ontsloten en gepromoot moet worden. Kwaliteit, integriteit en duurzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Door het gebruik van (inter)nationale standaarden draagt het Stadsarchief Mechelen bij tot een uitwisseling en kwaliteitsvol beheer van informatie. Het Stadsarchief Mechelen gebruikt in samenwerking met verschillende partners creatieve en innovatieve methodieken uit het erfgoedveld als een hefboom voor de juridisch-administratieve werking. Voor de optimalisering van haar eigen werking en de bredere erfgoedwerking pleegt het Stadsarchief Mechelen nauw overleg met andere stedelijke en regionale cultureel-erfgoedinstellingen. Het Stadsarchief Mechelen toetst haar werking eveneens aan die van nationale en internationale archiefinstellingen en draagt bij tot de ontwikkelingen binnen de sector door het organiseren van en participeren aan studiedagen en werkgroepen.

De werking van het Stadsarchief Mechelen is gericht op een zo ruim mogelijk publiek. Elke klant krijgt een vriendelijke, professionele en gelijkwaardige dienstverlening die rekening houdt met alle wettelijke bepalingen en die oog heeft voor de materiële integriteit van de documenten. Het Stadsarchief Mechelen houdt rekening met de wensen van het publiek, die het onder andere leert kennen via regelmatige publieksonderzoeken. Het Stadsarchief Mechelen stimuleert onderzoek en participatie van de erfgoedgemeenschap. Het Stadsarchief Mechelen heeft de ambitie om uit te groeien tot een historische werkplaats waar burgers, wetenschappelijk onderzoekers, erfgoeddiensten en verenigingen elkaar vinden bij hun onderzoek naar het Mechelse verleden. Participatie van de erfgoedgemeenschap komt ook tot uiting in een actieve vrijwilligerswerking, die het Stadsarchief ondersteunt. Vanuit het oogpunt van een breed publiekbereik en participatie van de erfgoedgemeenschap is een brede communicatie over de werking een kernwaarde. Hierbij zoekt het Stadsarchief Mechelen steeds aansluiting bij nieuwe communicatiemiddelen.

Vanuit de visie dat het Stadsarchief Mechelen een brede maatschappelijke rol speelt, geeft het opleidings- en tewerkstellingskansen aan jongeren en maatschappelijk kwetsbaren.