De Ware Vrienden: een vriendengroep om trots op te zijn!

Ontstaan 

De groep 'De Ware Vrienden van het Archief' zag het levenslicht in 2003 naar aanleiding van hun medewerking bij de archeologische opgravingen in het Paardenstraatje. Ze bekommerden zich toen om het bouwhistorische luik. Het is een vriendengroep van amateur- en professionele genealogen en -historici die graag in het Stadsarchief vertoeven.

Activiteiten 

Ieder heeft zijn eigen interesses en verricht er zijn eigen opzoekingen. Maar ze slaan ook de handen in elkaar om archieven te ontsluiten en/of te digitaliseren. Op vrijwillige basis weliswaar. Zo maakten ze in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen vzw nieuwe en betere indexen op de parochieregisters. Hierbij digitaliseerden ze ook de huwelijks- en begrafenisaktes. Verder realiseerden ze al tientallen genealogische publicaties en regesten/indexen op belangrijke reeksen (amman, wijkboeken, notariaat, procuratoria...). Ze werkten mee aan de digitalisering van de burgerlijke stand en bouwen verder aan een Mechelse huizen- en personendatabank. Het resultaat van hun noeste arbeid wordt via hun website aan het publiek ter beschikking gesteld en kan je kosteloos raadplegen in het stadsarchief. 

De 'stille erfgoedambassadeurs'

 

Ware Vriend Willem Miseur voert een bevolkingsregister in. © Stadsarchief MechelenDoor hun activiteiten sluiten De Ware Vrienden van het Archief volledig aan bij onze kernopdracht: ervoor zorgen dat het Stadsarchief, onze Mechelse schatkamer aan historische en andere informatie, op een vlotte en kosteloze wijze wordt opengesteld voor elke burger. In deze zin vormen ze, hoewel op eigen initiatief opgericht, een echte vriendenkring voor het Stadsarchief. Ze ondersteunen onze werking en doelstellingen. Hun onbaatzuchtige, quasi dagelijkse inzet getuigt van grote burgerzin en levert een bijdrage aan de verrijking en verspreiding van het rijke erfgoed van deze stad. Zij zijn de 'stille erfgoedambassadeurs' van Mechelen.