Voormalige weeshuizen in het sociaal huis

De gebouwen in de Lange Schipstraat waarin het huidige Sociaal Huis is gehuisvest, hadden door de eeuwen heen verschillende functies. Eigenlijk gaat het om twee historische gebouwencomplexen.

De Grote Lieve Vrouw

Het gebouw met huisnummer 27-29 was vroeger bekend als 'De Grote Lieve Vrouw', een grote woning met tuin. In 1692 werd het gekocht door de kloostergemeenschap van de ursulinen uit Namen. Ze verbouwden het tot klooster en voegden er een bescheiden kapel aan toe. De ursulinen richtten er ook een school voor meisjes in. In 1786, na een ruil met de staat, verhuisden de ursulinen naar het nabije klooster van Leliëndaal. Daarna werd het pand gekocht en bewoond door de adellijke familie de Nelis.

Sint-Heilwichshuis

Jongens van het weeshuis Sint-HeilwichshuisIn 1876 installeerde het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen - voorloper van het OCMW - er het heropgerichte Sint-Heilwichshuis, een jongensweeshuis met een lange traditie die teruggaat tot de 16de eeuw. Met een eigen fanfare, die ook speelde op Expo 58.
Na de opheffing van het weeshuis in 1967 werd het gebouw vanaf 1969 ingericht als tehuis voor senioren onder de benaming rustoord 'de Pelikaan'. Deze functie bleef het complex behouden tot 1991. Daarna kreeg het pand diverse administratieve bestemmingen.

Sint-Jozefsweeshuis

Meisjes van het weeshuis Sint-JozefHet voormalig Sint-Jozefshuis, op huisnummer 25, ontleende zijn naam aan een vroeger Sint-Jozefsweeshuis in de Jodenstraat. In de vroege 19de eeuw stonden hier nog enkele dienstgebouwen van het aanpalende ursulinenklooster. Tussen 1844 en 1847 werden deze afgebroken.
In de plaats ervan werd er een groot, streng neoclassicistisch gebouw opgetrokken in opdracht van het hierboven genoemde Bestuur der Burgerlijke Godshuizen. Het werd ontworpen door de Tiense architect Charles Drossaert. Het gebouw werd het nieuwe onderkomen van 28 Mechelse weesmeisjes die tot dan in de voormalige kloostergebouwen van het naburige Leliëndaal verbleven.

Commissie van Openbare Onderstand en Mechelse Politie

Toen het Sint-Jozefsweeshuis in 1965 opgeheven werd, bleef het gebouw in gebruik door de toenmalige Commissie voor Openbare Onderstand (COO, opvolger van het genoemde Bestuur). Die gebruikte het als kantoor- en stapelruimte.
In een ander gedeelte van het gebouw vond de Mechelse politie onderdak tot deze in 1984 naar de Frederik de Merodestraat zou verhuizen.

Sociaal Huis

foto-Sociaal Huis Momenteel hebben 27 organisaties een plek in het Sociaal Huis. Dat zijn zowel stadsdiensten als externe organisaties. Zij maken het Sociaal Huis tot een plaats voor elke Mechelaar, waar iedereen terecht kan met kleine of grote vragen rond welzijn en gezondheid.