Topstukken

Het Stadsarchief heeft verschillende documenten in huis die op de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap staan. Dit betekent dat ze officieel tot het Vlaamse roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang behoren. De Vlaamse Gemeenschap beschermt ze omwille van hun grote (cultuur)historische, artistieke, wetenschappelijke en archeologische waarde en hun unieke karakter.