sme001013511_2.jpg

Monumentenzorg

Dienst Monumentenzorg Stad Mechelen

Hier kan je terecht voor alle vragen in verband met monumentenzorg in Mechelen.

Inventaris Onroerend Erfgoed in Vlaanderen

Op deze site staat onder meer de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen. Dit is de online versie van de reeks 'Bouwen door de eeuwen heen'. Al het Mechels Bouwkundig Erfgoed is er in opgenomen!

Restauratie Integratie Mechelen

RIM zet zich in voor het roerend en onroerend cultureel erfgoed van Mechelen. Daarbij focust de vereniging zich vooral op het architecturale en stedebouwkundige patrimonium.