Praktische vragen

Het opstellen van je stamboom doe je stap voor stap. 

Wij helpen je alvast op weg.

Lees meer.

Wij helpen je graag op weg, klik hier voor meer info.

Het Stadsarchief is zowel met het openbaar vervoer als met de auto vlot bereikbaar.

Lees meer.

De leeszaalbediende beslist of het mogelijk is om kopies te maken.

Lees meer.

Het Stadsarchief Mechelen bewaart het archief van verschillende Mechelse privé-personen, families, verenigingen en bedrijven. Raadpleeg hiervoor het archievenoverzicht.

Er zijn echter ook dergelijke archieven op andere plaatsen terug te vinden. Je kunt ze op het spoor komen via Archiefbank Vlaanderen.

De Mechelse kerkelijke archieven worden ten dele bij ons en ten dele in het Aartsbisschoppelijk Archief bewaard.

Het zijn de archieven van Mechelse parochies, kloosters, kapittels, het aartsbisdom en andere kerkelijke instellingen.

De bestanden van sommige archiefvormers, bijvoorbeeld het begijnhof, zitten verspreid over beide archiefinstellingen.

Informeer dus ook steeds in het Aartsbisschoppelijk Archief!

Voor onze kerkelijke archieven: raadpleeg het archievenoverzicht.

Kijk ook steeds op de website van Archiefbank Vlaanderen.

Het archief van de Grote Raad van Mechelen vind je in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Dinsdag:

8.30-12u en 13-17u

Woensdag:

8.30-12u en 13-19u

Donderdag

8.30-12u en 13-17u

Zaterdag:

8.30-12u

Opgelet: gewijzigde openingsuren. Lees meer.

De bouwdossiers bewaard op het Stadsarchief omvatten de periode 1826-1961 en bestrijken het grondgebied van de stad Mechelen vóór de fusie van 1976.

Lees meer.

De registers van de Burgerlijke Stand worden openbaar via de online databank Genealogische Bronnen Rivierenland ná:

  • 50 jaar, voor overlijdensakten
  • 75 jaar, voor huwelijksakten
  • 100 jaar, voor geboorteakten