Versteekbladen Johannes en Amandus de Gruijtters

Dit handschrift is eigendom van de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" vzw en wordt bewaard in het Stadsarchief Mechelen. 

Het omvat 109 losse bladen met beiaardmuziek. 

Dit aantal is uniek, nergens in de wereld is er zo'n grote verzameling gekend. Het repertoire erin is heel divers.

Het handschrift vormt als het ware een getrouwe 'audio-opname' van de muziek die tijdens de 18de eeuw vanop de beiaard in de Antwerpse kathedraaltoren gespeeld werd. De genoteerde muziek was immers expliciet bedoeld om op de (nog steeds aanwezige) trommel verstoken te worden.

Interessant zijn eveneens de talloze heel precieze chronologische indicaties die op de bladen opduiken. Ze laten toe om van maand tot maand, van kerkelijk feest tot feest, de muzikale programmakeuzes van de beiaardier te volgen.

De versteekbladen leveren tot slot een bijzonder helder beeld op van de toenmalige uitvoeringspraktijk. 

Dit prachtige staaltje van muziekgeschiedenis kreeg in 2013 een erkenning als Topstuk.

Alle wetenschappelijke info en de hoogwaardige digitale beelden vind je op de IDEMdatabank van de Alamire Foundation.