Andere stedelijke erfgoeddiensten

Congres- en Erfgoedcentrum Lamot

In de vroegere brouwerij Lamot wordt het Mechels cultureel erfgoed getoond via publieksprojecten. Via allerhande activiteiten vinden er ook (internationale) debatten rond erfgoed plaats.

Dienst Archeologie 

Volg de Mechelse archeologische opgravingen op de voet!

Ook via Facebook.

Museum Hof van Busleyden

In 2015 sloegen de Stedelijke Musea Mechelen en de Erfgoedcel Mechelen de handen in elkaar. Vanaf dat moment waren ze één dienst onder de noemer Musea & Erfgoed Mechelen. Vanaf 23 maart 2017 werd dat Museum Hof van Busleyden.

Op hun website vind je alles over de museale collecties van de stad maar ook over erfgoed en erfgoedzorgers. 

Kijk ook eens op Facebook.  

De nieuwe dienst wil nog steeds (internationale) netwerking en expertisedeling bevorderen via E-land.