Medewerkers

Van links naar rechts: Willy Van de Vijver, Lutgard Van Praet, Ingrid Bollens, Erwin Steegen, Axel Vaeck, Koen Vermeulen en Patricia Budini. Foto: Stadsarchief Mechelen

Van links naar rechts:

Willy Van de Vijver (archivaris): wetenschappelijke begeleiding, advies en toezicht op het informatiebeheer van de stadsadministratie 

Lutgard Van Praet (medewerkster bibliotheek): beheer en ontsluiting Stedelijke Erfgoedbibliotheek

Ingrid Bollens (administratief medewerkster; op pensioen): onthaal, leeszaalwerking en interne administratie

Erwin Steegen (diensthoofd-archivaris): algemene leiding, digitaal archiefbeheer en wetenschappelijke begeleiding

Axel Vaeck (documentalist): leeszaalwerking, beheer personeel en financiën, iconografie en secretariaat Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen

Koen Vermeulen (archivaris): coördinatie ontsluitingsprojecten, wetenschappelijke begeleiding, vrijwilligerswerking en opvolging websites en sociale media

Patricia Budini (administratief medewerkster): onthaal, leeszaalwerking en interne administratie

Wouter Kesteloot (informatiebeheerder; tijdelijk vervangen door Ruth Lombaert): digitale duurzaamheid, digitaal archief, digitaal en papieren documentbeheer stedelijke diensten