Erfgoeddiensten in Mechelen

Congres- en Erfgoedcentrum Lamot

In de vroegere brouwerij Lamot wordt het Mechels cultureel erfgoed getoond via publieksprojecten. Via allerhande activiteiten vinden er ook (internationale) debatten rond erfgoed plaats.

Voormalige Dienst Archeologie 

Informatie over de Mechelse archeologische opgravingen tot en met 2019.

Museum Hof van Busleyden

In 2015 sloegen de Stedelijke Musea Mechelen en de Erfgoedcel Mechelen de handen in elkaar. Vanaf dat moment waren ze één dienst onder de noemer Musea & Erfgoed Mechelen. Vanaf 23 maart 2017 werd dat Museum Hof van Busleyden. Op hun website vind je alles over de museale collecties van de stad maar ook over erfgoed en erfgoedzorgers. 

Erfgoedcel Mechelen

Erfgoedcel Mechelen ondersteunt en adviseert stadsdiensten en cultuurorganisaties die zich bezighouden met erfgoed.