Archiefdiensten in Mechelen

Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen

Hier vind je onder meer archieven van verschillende Mechelse parochies (Sint-Rombouts, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, Sint-Jan, Sint-Katelijne, Sint-Jozef Battel, Heffen en Hombeek), het Sint-Romboutskapittel en kloosters (Blijdenberg, Thabor, Dalscholieren, Bethanië en Groot Begijnhof).

Kazerne Dossin Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten

Kazerne Dossin is veel meer dan een museum. Er is bijvoorbeeld ook een ruime vakbibliotheek. Je kan er ook terecht voor de archiefcollectie: familie- en persoonsarchieven, Jodenregisters, de transportlijst van SS Sammellager Mecheln...