Victor Scheppers (priester-weldoener, °1802-†1877)

Victor Scheppers. Collectie Stadsarchief Mechelen

 

Iedereen kent het Scheppersinstituut in Mechelen. De man die er zijn naam aan gaf, was Victor Scheppers. Laatstgenoemde staat ook bekend als de Vincentius van Mechelen omwille van zijn groot belang in het katholiek reveil na de Belgische revolutie.

Geboren in een welstellend Mechels milieu

Victor Scheppers zag het levenslicht op 25 april 1802. Hij was het vierde kind van Corneel Scheppers en Joanna Estrix. Zijn ouders behoorden tot de welstellende klasse van Mechelen. Vader Corneel mocht zich Mechels schepen noemen en verdiende goed zijn brood als brouwer. Het gezin woonde in de Sint-Katelijnestraat.

In 1830 trad Victor in het seminarie om priester te worden. Op 13 april 1832 volgde zijn wijding. Hij was de eerste wijdeling van de nieuwe aartsbisschop Engelbert Sterckx. Dit zorgde voor een bijzondere band. Victor Scheppers kon dan ook steeds op de steun van de aartsbisschop rekenen bij zijn vele initiatieven. Onderwijs en armenzorg waren daarbij de rode draad.

Het begon in Mechelen en verspreidde zich over de hele wereld

Victor Scheppers begon klein, onder meer met een middag- en zondagsschool voor kinderen en jonge arbeiders in een huis in de Begijnenstraat. Al snel zag hij het veel groter. Op 25 januari 1839 richtte hij de congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid op. Zes jaar later kwam er ook een vrouwelijke tak van deze congregatie. De mannelijke tak hield zich bezig met onderwijs, armenzorg, opvang van ouderlingen, gevangen … De broeders verspreidden zich over de hele wereld en bestaan tot op de huidige dag. Ook de zusters maakten zich verdienstelijk op het vlak van onderwijs en armen- en bejaardenzorg. Hun congregatie hield er eind 20ste eeuw mee op.

Belangrijk voor de Mechelse arbeiders was de oprichting van een Maatschappij van Voorziening. Scheppers deed dit in samenwerking met verschillende anderen. De leden van de maatschappij gaven wekelijks 0,2 frank. In ruil kregen ze in geval van ziekte of invaliditeit 1 frank per dag uitbetaald. Er was ook een spaarkas. Zo werden de arbeiders minder afhankelijk in tijden van nood.

Victor Scheppers was eveneens de stichter en voorzitter van het Mechelse Sint-Vincentius a Paulogenootschap. Het leverde hem de naam Vincentius van Mechelen op.

De erkenning voor al zijn werken was groot. Zo kreeg hij in 1872 het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde. Eerder was hij al Geheim Kamerheer (1856) en huisprelaat van de paus (1870) geworden. Hij mocht zich sinds 1862 ook kanunnik-titularis van de Sint-Romboutskathedraal noemen.

Op 7 maart 1877 stierf Victor Scheppers. Hij leed toen al jaren aan een nierziekte. Hij vond een laatste rustplaats in de familiegrafkelder op het kerkhof van Walem.

Zijn gedachtenis werd door allerlei initiatieven steeds levendig gehouden.

Bron

HERMANS, A. Scheppers Onze school. 150 jaar onderwijs aan de Melaan in Mechelen. Mechelen: vzw Scheppers-Mechelen, 2002.