Victor Hermans (stadsarchivaris, °1820 - †1912)

Stadsarchivaris Victor Hermans


Stadsarchivaris Victor Hermans werd in 1820 in Maastricht geboren ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Hij kwam uit een bekende Maastrichtse kunstenaarsfamilie. Zijn vader was schilder, stadsarchitect en directeur van de stedelijke tekenschool. Na leerling te zijn geweest aan het Atheneum van Maastricht trok hij naar de Katholieke Universiteit van Leuven. Hiermee trad hij in de voetsporen van talloze jonge mannen uit het overwegend katholieke Maastricht, die te Leuven een academische graad wilden behalen. Victor Hermans studeerde af als doctor in de filosofie en letteren. Na zijn militaire dienst (hij was overigens 1,64 m groot) werd hij leraar in Chimay. Om gezondheidsredenen ging Hermans rond zijn vijftigste levensjaar op zoek naar een andere betrekking. Zo werd hij in 1870 benoemd tot stadsarchivaris van Mechelen als opvolger van Jozef Van Doren. Behalve professionele voldoening, vond Hermans ook het liefdesgeluk in Mechelen. Hij trouwde in 1882 in de Dijlestad met de 32 jaar jongere Joanna Willems. Vanaf zijn aanstelling in Mechelen heeft Hermans zich hoofdzakelijk beziggehouden met het oud-bestuurlijk en -rechterlijk stedelijk archief. 

 

Stadsarchivaris Victor Hermans


Op 29 oktober 1911 – op de gezegende leeftijd van 92 jaar en nog altijd in functie – werd Victor Hermans in het Oude Schepenhuis van Mechelen vanwege Zijne Majesteit benoemd tot Ridder der Kroon. Hij werd gehuldigd voor de herinrichting van de archieven en bibliotheek van de stad. Nog steeds in het harnas overleed archivaris Hermans in de daaropvolgende zomer van 1912.