Staf Nees

Op 02 december 1901 kregen Mechels stoelmaker Alfons Nees en zijn vrouw Maria Lowies Haest een zoon. Het kind kreeg de naam Gustaaf Frans Nees. Wij kennen hem beter als Staf Nees, één van de meest legendarische beiaardiers ooit van de stad Mechelen.

Directeur van de beiaardschool 

In 1944 kwam Staf Nees aan het hoofd te staan van de beroemde Mechelse beiaardschool. Onder zijn leiding, namelijk in 1947, verhuisde die school naar Het Schip, een 18de-eeuws pand bij het Hof van Busleyden. Ze zou er decennialang gevestigd zijn. Vandaag vind je de school aan de Bruul. Het was ook in de periode van Staf Nees dat de beiaardschool de titel Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn kreeg. Dit was een bekroning voor jarenlang van hard werk. Staf Nees bleef directeur van de beiaardschool tot aan zijn dood in 1965.

En nog veel meer 

Hij was echter veel meer dan het hoofd van de beiaardschool. Zo werd hij in 1924 professor aan het Lemmensinstituut, waar hij harmonie en koralen doceerde. Hij componeerde ook beiaardmuziek en gaf daarbij uiting van een typisch Vlaams expressief lyrisme. Dat kon hij sinds 1932 ook officieel als Mechels stadsbeiaardier doen. Hij volgde zijn grote leermeester Jef Denyn in die functie op.

Staf Nees ondernam heel veel concertreizen. Daarbij kwam hij onder meer in Engeland, Duitsland, Denemarken, de Verenigde Staten … Vaak werkte hij er mee aan de inhuldiging van nieuwe beiaarden.

Hij riep te Mechelen ook een compositiewedstrijd voor Belgische en buitenlandse beiaardiers in  het leven. 

Op 25 januari 1965 stierf hij onverwacht door een hartinfarct.

 

Bronnen