Sint-Rombout (Mechels stadspatroon, † tussen circa 620 en 690)

Cyclus van het leven en de mirakels van Sint-Rombout, achtste schilderij: Sint-Rombout verkondigt aan gravin Elisa dat ze een kind zal krijgen. © Stadsarchief Mechelen - beeldbankmechelen.be 

Sint-Rombout of Rumoldus is een heel belangrijke figuur voor Mechelen. Hij stond mee aan de wieg van de stad. Wie was hij? 

Wanneer Rumoldus precies leefde is niet helemaal duidelijk. Volgens de Vita Rumoldi van rond 1100 stierf hij in 775 maar modern onderzoek plaatst zijn dood tussen circa 620 en 690.

Rumoldus zou een priester van Britse afkomst geweest zijn. Tijdens een pelgrimstocht naar Rome gaf God hem de opdracht om in onze streken het christendom te verspreiden. Uiteindelijk kwam de man op de plaats van het huidige Mechelen terecht. Rumoldus werd er ontvangen door graaf Ado en zijn vrouw Elisa. Zij wilden al heel lang een kind maar tevergeefs. Door de gebeden van Rumoldus lukte dit toch. Het grafelijk echtpaar kreeg een zoon met de naam Libert. Uit dankbaarheid kreeg Rumoldus een stuk grond voor de bouw van een kerk of abdij. 

Aan de wieg van Mechelen 

Na de bouw van zijn kerk werd Rumoldus vermoord door twee dieven. De moordenaars gooiden het lijk in het water. Op die plaats bleef een licht schijnen. Hierdoor werd Rumoldus snel gevonden en door graaf Ado met de nodige pracht en praal begraven.

Al snel gebeurden er mirakels rond het graf. Rumoldus werd heilig verklaard en zijn graf werd een echte bedevaartsplaats. Dit heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van Mechelen als stad.

De relieken van Rumoldus liggen zorgvuldig opgebaard in een reliekschrijn in de prachtige Sint-Romboutskathedraal. 

Bron 

BOUDIN, M., A. Ervynck, M. Van Strydonck en M. Vandenbruaene. Relieken: echt of vals. Leuven: Davidsfonds, 2006.