stadsarchief_mechelen.jpg

Registers Mechelse weeskamer gedeeltelijk online

Sinds kort is een groot deel van de registers van de weeskamer online raadpleegbaar op www.mechelsegenealogischebronnen.be Dit is goed nieuws voor al wie op zoek is naar zijn/haar Mechelse voorouders en ook voor huizenonderzoekers.

Het begin van een staat van goederen uit een register van de Mechelse weeskamer. Foto Stadsarchief Mechelen

De registers van de weeskamer gaan terug tot 1510. Rond die periode zag de Mechelse weeskamer het levenslicht. Deze instelling had als taak om te controleren of de voogden van de minderjarige wezen de erfenis van die laatsten correct beheerden. De leden ervan kwamen uit de Mechelse schepenbank. Ook in andere steden had je dergelijke instellingen. Ze bleven bestaan tot rond 1800.

Staten van goederen: schatten van informatie

Bij het overlijden van één van de ouders (of de beide) kregen de kinderen voogden om hun belangen te behartigen. Er werd toen steeds een document opgesteld met daarin een gedetailleerd overzicht van alle goederen uit de erfenis. Dit noemt een staat van goederen. Zo'n staten bevatten vaak gedetailleerde informatie over de inboedel en ook een schat aan genealogische gegevens. Soms krijg je een opsomming van een groot deel van de familie. Die staten van goederen werden neergeschreven in de registers van de weeskamer. Alles samen gaat het over 207 registers voor de periode 1510-1806. Ware Vrienden Willem Miseur, Willy Hendrickx en Fernand Maes scanden nummers 100 tot en met 207 in. Het zijn deze registers die op mechelsegenealogischebronnen.be terug te vinden zijn. Ze beslaan de periode 1692-1806. Genoemde Ware Vrienden indexeerden registers 100-139 en 185-207. Concreet kan je alle namen en huisnamen opzoeken.

Wordt vervolgd

Let op: registers 140-184 zijn nog niet geïndexeerd. Hier wordt de komende maanden verder aan gewerkt. Ondertussen kun je wel al de beelden doorbladeren via de boomstructuur. De registers 1-99 zullen op korte termijn ook online komen. Dit is eveneens het geval voor de registers met de rekeningen die de voogden regelmatig moesten indienen. Wordt dus vervolgd! PS: de registers die nog niet online staan, zijn raadpleegbaar in onze leeszaal.