Nicasius de Sille (Mechelen, 1543-Amsterdam, 1600)

Nicasius de Sille (Silla) werd geboren in 1543 en studeerde rechten. Hij trouwde in Namen met Genovefere de Romaignan in 1571 en samen kregen ze een zoon Laurens (1572-1637). Deze Laurens is de vader van Nicasius de Sille (1610-ca. 1674), zeekapitein van de Staten-Generaal en Eerste Raadsman van Nieuw-Amsterdam. Genovefere stierf in 1572 en daarop huwde doctor iuris de Sille met Johanna de Trello, met wie hij twee dochters kreeg, met name Johanna en Clara. Er is een aanwijzing in het Mechelse schepenregister van 1620 dat de eerstgenoemde dochter op een bepaald moment naar Mechelen is teruggekeerd, mogelijk in het gezelschap van enkele leden van het geslacht van Trello.  

In 1577 bekleedde de Sille het pensionarisambt in de stad Namen. Hij verdedigde de belangen van de Waalse stad in de Staten-Generaal van Brussel. Het jaar daarop werd hij secretaris van de Raad van State in opdracht van de gouverneur-generaal, de latere Habsburgse keizer Matthias. De Sille belandde in 1579 even in de gevangenis van Mechelen als gijzelaar vanwege een Spaansgezinde arrestatie in Antwerpen. Na de val van de Zuidelijke Nederlanden verhuisde hij in 1584 naar Amsterdam waar hij pensionaris van de stad werd. Als speciale ambassadeur van de Noordelijke Nederlanden trok hij op diplomatieke missies naar Engeland, Denemarken, Frankrijk en de Duitse gebieden van het Heilige Roomse Rijk. Ten slotte stierf hij in het jaar 1600 te Amsterdam, waar hij begraven werd in de Oude Kerk. Het Gelders archief is in het bezit van het familiearchief van de Sille en kan gedeeltelijk digitaal geraadpleegd worden.

 

Bronnen

GELDERS ARCHIEF. "Verzamelaars van hoge ambten: familie De Sille." Geraadpleegd op 13 mei 2024. Verzamelaars van hoge ambten: familie De Sille - Gelders Archief.

MATHEWS, C.T.R. "The de Sille Family of Holland." The New York Genealogical and Biographical Record 34 (1903): 24-28. The New York genealogical and biographical record: Greene, Richard Henry, 1839-1926.

REGT, W.M.C. "Het geslacht de Sille." De Nederlandsche leeuw 40 (1922): 267-271. De Nederlandsche Leeuw, jaargang 40 (1922) (knggw.nl).

VAN DER AA, A.J. "Sille (Nicaze de)." Biographisch woordenboek der Nederlanden 17 (1874): 676-677. Van der Aa (knaw.nl).

WIKIPEDIA. "Nicasius de Sille." Geraadpleegd op 8 mei 2024. Nicasius de Sille - Wikipedia.