stadsarchief_mechelen.jpg

Mechelse weeskamer, doodsprentjes en schepenregisters online

Stadsarchief Mechelen pakt uit met een nieuwe maar liefst drievoudige uitbreiding van www.mechelsegenealogischebronnen.be, dé website voor wie zoekt naar zijn/haar Mechelse voorouders.

Weeskamer 

Fragment uit een register van de weeskamer. Foto: stadsarchief Mechelen

In augustus 2017 kwam een groot deel van de registers van de weeskamer online. Voortaan zijn ze allemaal digitaal consulteerbaar. Let op: niet alle registers zijn al van metadata voorzien.  Ware Vrienden Willem Miseur, Willy Hendrickx en Fernand Maes werken daar volop verder aan. In de loop van 2019 zullen deze werkzaamheden afgerond zijn. 

Doodsprentjes 

Fragment van een doodsprentje. Collectie Stadsarchief MechelenGloednieuw is de collectie doodsprentjes. Alles samen gaat het over ruim 7300 stuks vanaf het einde van de 18de eeuw tot begin 21ste eeuw. Deze werden vakkundig gescand door de Firma Vanden Broele. De eerste 3500 zijn gemetadateerd en op de website beschikbaar. Vrijwilliger Koen De Zitter zet dit werk verder. Tegen eind 2018 staan alle doodsprentjes online. 

De doodsprentjes vormen een belangrijke aanvulling op de bestaande bronnen binnen de website. Zo is het nu mogelijk dat je van een persoon zijn/haar geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte, vermeldingen in de bevolkingsregisters en een doodsprentje vindt. Op die manier wordt de volledige levensloop van mensen zichtbaar. Doodsprentjes bevatten vaak ook aanvullende informatie, zoals familieverbanden. 

Bovendien zitten er tussen de doodsprentjes vaak ook iconografische pareltjes. 

Meestal gaat het over mensen die in Mechelen begraven zijn maar er zitten ook andere plaatsen bij. 

Schepenregisters 

Fragment uit een schepenregister. Foto: stadsarchief MechelenTot slot werden de beelden van de Mechelse schepenregisters toegevoegd. Alles samen gaat het over 412 registers die betrekking hebben op de periode 1345-1796. Gezien de omvang is het voorlopig niet de bedoeling om deze beelden van metadata te voorzien. Wie ze wil raadplegen, dient dus via de boomstructuur te bladeren. 

De schepenregisters bevatten een schat aan informatie. Vaak gaat het over personen die een akte voor de schepenbank bekrachtigden: verkopen van huizen of van renten, verhuur van gronden, testamenten … Soms vind je er ook geschillen in terug en nog tal van andere zaken. 

Let op: tot rond het midden van de 15de eeuw zijn de schepenregisters in het Latijn opgesteld. 

Sommige ervan bevatten eigentijdse indexen.