stadsarchief_mechelen.jpg

Mechelse bevolkingsregisters tot 1890 online

Wie de oudste Mechelse bevolkingsregisters wil raadplegen, hoeft daarvoor niet langer naar het Stadsarchief te komen. Voortaan kan je de bevolkingsregisters van 1796 tot 1890 ook online raadplegen.

Ware Vriend Willem Miseur indexeert een bevolkingsregister. © Stadsarchief Mechelen

Ze bevatten een schat aan informatie over duizenden Mechelaars: gezinssamenstellingen, woonplaatsen, beroepen, woonstveranderingen, … Het betekent dat je voortaan vanuit je luie zetel thuis je stamboom of familiegeschiedenis kan uitpluizen. 

Het Stadsarchief Mechelen slaagt erin om almaar meer archiefmateriaal digitaal te ontsluiten en bevestigt met deze toevoeging haar reputatie als koploper op vlak van online beschikbare genealogische bronnen. Op www.mechelsegenealogischebronnen.be vind je overigens ook al de registers van burgerlijke stand ouder dan 100 jaar, de parochieregisters van Mechelen, notariële protocollen en cijnsboeken terug. 

Die digitalisering was nooit mogelijk geweest zonder de hulp van De Ware Vrienden van het Archief en enkele gelegenheidsvrijwilligers. Zij verwerkten circa 33 500 scans, goed voor meer dan 300 000 records! We zijn ze heel dankbaar!