Mechels huizenonderzoek: prekadastrale en kadastrale bronnen

De Fransen begonnen in 1795 met de uitbouw van een gecentraliseerde en uniforme registratiemethode van alle immobiliën, het zogenaamde kadaster. Dit systeem moest garant staan voor een rechtvaardige verdeling van de grondbelasting. Het duurde tot 1835 voordat het op punt stond. 

Periode 1795-1834

Voor de periode 1795-1834 spreken we van prekadastrale bronnen. Bij huizenonderzoek zijn ze een belangrijke schakel tussen het ancien régime en de beter ontsloten kadastrale bronnen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Voor Mechelen zijn er uit die periode verschillende kaarten van onder meer De Ryck, Le Brun en Hunin. Deze plannen beslaan zowel de binnenstad als het gebied buiten de muren. Raadpleeg hiervoor de Regionale Beeldbank en de steekkaartenbak op het derde verdiep.

Vanaf 1835

Vanaf 1835 zijn er de moderne kadastrale bronnen. Belangrijk zijn onder meer de Popp-kaarten uit het midden van de negentiende eeuw. Verder heeft het Stadsarchief onder meer een aantal kaarten in bruikleen van het Kadaster. Raadpleeg het overzicht (pdf-document). Andere kadastrale bronnen vind je terug in het modern archief van de stad Mechelen. Bekijk hiervoor zeker Archiefbank Mechelen. Ook het kadaster van Mechelen en dat van Antwerpen bewaren diverse kadastrale bronnen:  

Kadaster Mechelen: Zwartzustersvest 24A  bus 13 - 2800 Mechelen. T 02 572 57 57 of stuur een mail naar meow.dienst.plan.antw@minfin.fed.be 

Kadaster Antwerpen: Italiëlei 4 bus 10 - 2000 Antwerpen. T 02 575 52 50.