Mechels huizenonderzoek: notarieel archief

In het Stadsarchief 

De boedelinventarissen van de sterfhuizen zijn het meest interessant. Ze bestaan vaak uit een opsomming van de huisraad per kamer; het meubilair en de losse interieuraankleding.

Zoeken in het notarieel archief is niet eenvoudig. Er bestaan geen hedendaagse indexen en regesten met uitzondering van de notarissen Alexander Bachusius (1653-1670), Alexander Guillielmus Bachusius (1701-1728) Jan Bachusius (1625-1631), Pieter Croon (1633-1636), Jan De Munter (1562-1594), Peeter Du Pont (Eind 16de eeuw-1629), Jan Harlinghen (1595-1634), Guido Hondecoutere (1552-1600), Thielens (1560-1578), Adolf Van De Venne (1579-1629), Charles Van Meere (1589-1603), Peeter Verhulst (1654-1704) en de losse akten van diverse Mechelse notarissen (circa 1600).

Een overzicht van de publicaties vind je op de website van De Ware Vrienden (in het menu bovenaan kies je onder 'Publicaties' voor 'boeken'). Om door de publicaties te zoeken, heb je een naam van een notaris en een (benaderende) datum van de akte nodig. Vaak vind je die terug in andere bronnen, zoals de schepenregisters of de registers van de weeskamer. 

Raadpleeg de inventaris op het notarieel archief (pdf-document). 

Naast het eigenlijke notarieel archief is er ook het 'Wekelijks Bericht'. Dit Mechelse notarisblad begint vanaf 1773 en bevat gedetailleerde beschrijvingen van de private woningen die openbaar te koop werden aangeboden. 

Buiten het stadsarchief 

Ook buiten het Stadsarchief bevinden zich belangrijke notariële archieven. Zo bezit het Rijksarchief Antwerpen-Beveren een groot deel van de protocollen en registers van de Mechelse notarissen. Je kan er ook sommige indexen en repertoria terugvinden van stukken die zich in het Stadsarchief Mechelen bevinden. De voornaamste toegang hierop is: BOUSSE, A. 'Notarissen van het arrondissement Mechelen en hun minuten sinds het ontstaan van het notariaat tot op heden. Uitgegeven door de Tuchtkamer der notarissen van het arrondissement Mechelen'. Mechelen, 1957. Deze toegang wordt permanent digitaal aangevuld. Zie ook: BOUSSE, A. 'Inventaris van de notariële archieven'. Brussel, 1977. 

Belangrijk zijn ook de registers van het hypotheekkantoor. Die liggen eveneens in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren. Ze bevatten afschriften van notarisakten over allerlei transacties van onroerend goed, zoals verdeling bij erfenis, verkoop, hypothecaire inschrijving en verhuur voor een periode van meer dan negen jaar. Andere bronnen in het Rijksarchief Beveren zijn de belastingkohieren. 

Het Genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen kan de huidige bewaarplaats (archiefdienst of notariskantoor) van een notarieel archief opzoeken. Dit genootschap houdt een gedetailleerd overzicht bij van alle huidige en voormalige notarissen in de provincie Antwerpen en de bewaarplaatsen van hun protocollen. Het overzicht kan je momenteel nog niet digitaal vinden. Je kan contact opnemen met het Genootschap via 03 238 32 92.

Een lijst van alle Belgische notarissen is terug te vinden op www.notaris.be.