Mechels huizenonderzoek: handleiding en literatuur

Van groot belang is de onuitgegeven 'Handleiding voor het historisch huizenonderzoek in de Mechelse binnenstad tot 1800' (pdf-document) van bouwhistorica Linda Van Langendonck. De tekst geeft een helder en gedetailleerd overzicht van de werkwijze en bronnen.

Onmisbaar zijn:

  1. EEMAN, M., KENNES, H. en MONDELAERS, L., 'Stad Mechelen. Binnenstad' (Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, 9n). Gent, 1984.  

  2. KENNES, H., PLOMTEUX, G. en STEYLAERT, R., 'Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen. Kanton Mechelen' (Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur: 13n2). Gent, 1984.

Deze werken geven een gedetailleerd overzicht van het Mechelse bouwkundig erfgoed. Na een korte inleiding in de algemene geschiedenis en die van de architectuur in Mechelen is er een alfabetische opsomming van de geïnventariseerde straten. De panden zijn gerangschikt volgens huisnummer. Na elk deel vind je een overzicht waarin een kleine foto van elk besproken pand is opgenomen.

Ook het register der architecten en restaurateurs en de beknopte literatuuropgave is handig. Deze werken kan je inzien aan de balie van de algemene leeszaal. De informatie uit deze publicaties kan je ook digitaal raadplegen via de Inventaris van het Onroerend Erfgoed

De voornaamste gebouwen van de binnenstad komen aan bod in INSTALLE, H. e.a. 'Historische Stedenatlas van België. Mechelen II' (Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, C/II). Mechelen, 1997. De geschiedenis komt hier meer aan bod dan de architectuur.

Ook interessant: CROENEN, G., INSTALLE, H., ROMBAUT, H. en VERHULST, A. 'Historische Stedenatlas van België. Mechelen'. Brussel, 1997.

Verder kan je in de Stedelijke Erfgoedbibliotheek (deelcollectie Mechelse Bibliotheek) vele publicaties over diverse Mechelse gebouwen terugvinden.