Karel Dessain (Burgemeester, °1871 - †1944)

Voormalig Mechels burgemeester Karel Dessain. Stadsarchief Mechelen, Verzameling Berlemont

 

Karel Dessain werd op 15 augustus 1871 in Mechelen geboren. Hij was de zoon van een drukker-uitgever uit Luik die zich in Mechelen gevestigd had. De familie was katholiek en welgesteld. In 1910 werd vader Pierre door Koning Albert I in de adelstand verheven. Ook Karel kreeg een adellijke titel. Vanaf 1922 mocht hij zich ridder noemen. 

En hij trad nog in andere opzichten in de voetsporen van zijn vader. Zo engageerde hij zich net als Pierre in de politiek. In 1903 werd Karel Mechels gemeenteraadslid. Zes jaar later, namelijk op 06 november, werd hij burgemeester van Mechelen. Hij zou dit blijven tot aan zijn dood. 

Zijn burgemeesterschap werd getekend door beide wereldoorlogen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij omwille van zijn verzet zelfs in een Duits gevangenenkamp terecht. Bij zijn terugkeer werd hij als een held onthaald. Het leverde hem bovengenoemde titel van ridder op. In 1941 dwongen de Duitsers hem om ontslag te nemen. Camiel Baeck werd zijn vervanger. Die laatste verdween met de noorderzon toen de Duitsers op 04 september 1944 verdreven werden. Dessain nam meteen zijn ambt opnieuw waar. Amper één dag later stierf hij door een beroerte in zijn kabinet op het stadhuis. Mechelen bleef in schok achter. 

Bronnen

DE LANNOY, H. “Ridder Karel Dessain (1871-1944): Katholiek burgemeester-senator en rots in de woelige Mechelse branding.” Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 108 (2004): 203-250.