Wat en hoe kun je zoeken in de Stedelijke Erfgoedbibliotheek?

De Stedelijke Erfgoedbibliotheek bestaat uit twee grote deelcollecties: de Mechelse Bibliotheek (catalogus, excel) en de Algemene Bibliotheek (catalogus, excel).

Mechelse Bibliotheek  

In de Mechelse Bibliotheek verzamelen we alle boeken, drukwerken en handschriften over de geschiedenis van Mechelen en haar regio. Werken die daarbuiten vallen maar geschreven zijn door Mechelse auteurs worden ook opgenomen. Een aanzienlijk deel van de collectie is ouder dan 1800.

De meest in het oog springende werken zijn ongetwijfeld de verschillende uitgaven van het Cruijdeboeck van Rembert Dodoens. Hij was een wereldberoemde Mechelse dokter en plantkundige. Andere blikvangers zijn het Koorboek van Margareta van Oostenrijk, unieke middeleeuwse fragmenten en diverse zeldzame Mechelse drukken.

Tot slot omvat de Mechelse Bibliotheek een uitgebreide collectie kranten en tijdschriften, grotendeels uit de 19de en 20ste eeuw. Een overzicht van de Mechelse kranten is opgenomen in de databank Abraham van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De Gazet van Mechelen 1891-1949 kan je digitaal doorzoeken in de leeszaal. Zesdaagse postabonnees kunnen dit laatste zelfs van thuis uit via www.gva.be/archief. Belangrijke tijdschriften zijn onder meer de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde (zie ook het repertorium en de beknopte thematische index), Mechelse BijdragenMechlinia en De Mecheleir/De Kerjeuze Mechelèir (allen pdf-documenten). 

De Mechelse Bibliotheek is volledig digitaal beschikbaar, zij het in sterk vereenvoudigde vorm. Raadpleeg de catalogus (excel).

 

Algemene Bibliotheek

Tot de Algemene Bibliotheek behoren publicaties over de geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Nederlanden, Zuidelijke Nederlanden en België. Ook de historische hulpwetenschappen (paleografie, sigillografie, numismatiek...) en andere wetenschappen (geografie, plant- en bodemkunde, geneeskunde ...) zijn vertegenwoordigd.

Bijzondere subcollecties binnen de Algemene Bibliotheek zijn de delen van de bibliotheken van de Grote Raad en van kardinaal d'Alsace. Beide zijn belangrijk voor de rechtsgeschiedenis. Daarbij aansluitend werd heel wat rechtshistorische literatuur opgenomen. 

Ook de boeken van de Algemene Bibliotheek zijn quasi volledig beschikbaar, ook in een eenvoudige vorm. Raadpleeg de catalogus (excel). De meest recente boeken vind je enkel op steekkaart in de leeszaal terug. 

Voor beide deelbibliotheken zijn alle in Vlaanderen gedrukte werken van vóór 1800 via de Short Title Catalogus Vlaanderen digitaal opzoekbaar. 

Tot slot is er ook een collectie cd-roms, cd's en dvd's (allen excel).