Zoeken in de Stedelijke Erfgoedbibliotheek

De Stedelijke Erfgoedbibliotheek bestaat uit twee grote deelcollecties: de Mechelse Bibliotheek (catalogus, excel) en de Algemene Bibliotheek (catalogus, excel).

Mechelse Bibliotheek  

In de Mechelse Bibliotheek verzamelen we alle boeken, drukwerken en handschriften over de geschiedenis van Mechelen en haar regio. Werken die daarbuiten vallen maar geschreven zijn door Mechelse auteurs worden ook opgenomen. Een aanzienlijk deel van de collectie dateert van voor 1800. De meest in het oog springende werken zijn ongetwijfeld de verschillende uitgaven van het Cruijdeboeck van Rembert Dodoens. Andere blikvangers zijn het Koorboek van Margareta van Oostenrijk, unieke middeleeuwse fragmenten en diverse zeldzame Mechelse drukken. Tot slot omvat de Mechelse Bibliotheek een uitgebreide collectie kranten en tijdschriften, grotendeels uit de 19e en 20e eeuw. Een overzicht van de Mechelse kranten is opgenomen in de databank Abraham van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Belangrijke tijdschriften zijn onder meer de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde (zie ook het repertorium en de beknopte thematische index), Mechelse BijdragenMechlinia en De Mecheleir/De Kerjeuze Mechelèir (pdf documenten). 

Het Stadsarchief heeft de Mechelse Bibliotheek in vereenvoudigde vorm digitaal beschreven. Raadpleeg hiervoor de database van het Stadsarchief en de catalogus van Anet

 

Algemene Bibliotheek

Tot de Algemene Bibliotheek behoren publicaties over de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Nederland en België. De historische hulpwetenschappen (paleografie, sigillografie, numismatiek...) en andere wetenschappelijke disciplines (geografie, plant- en bodemkunde, geneeskunde ...) zijn vertegenwoordigd. Bijzondere subcollecties binnen de Algemene Bibliotheek zijn de delen van de bibliotheken van de Grote Raad en van kardinaal d'Alsace. Beiden zijn belangrijk voor de rechtsgeschiedenis. Daarbij aansluitend werd heel wat rechtshistorische literatuur opgenomen. 

De boeken van de Algemene Bibliotheek zijn quasi volledig beschikbaar. De steekkaarten op de derde verdieping kunnen ook van pas komen. 

Voor beide deelbibliotheken zijn alle in Vlaanderen gedrukte werken van vóór 1800 via de Short Title Catalogus Vlaanderen digitaal opzoekbaar. 

Ten slotte is er ook een collectie cd-roms, cd's en dvd's (excel).