Enkele historische weetjes over de wijk Tervuursesteenweg

De wijk Tervuursesteenweg ontleent zijn naam aan de gelijknamige steenweg die aangelegd werd rond het midden van de negentiende eeuw. Eerder bevond zich op die plaats een Romeinse heirweg. In de zeventiende eeuw stond deze weg bekend als de winterbaan naar Brussel.

Van agrarisch gebied naar een dichtbevolkte wijk 

Aanvankelijk was het gebied van de huidige wijk vrij agrarisch. Vanaf het einde van de negentiende eeuw kwamen er arbeiderswoningen. 

In de jaren 1920 vond er een sterke bevolkingsaangroei plaats door de bouw van sociale woningen langs de Tervuursesteenweg, Matigheidstraat, Eenheidstraat en Voorzorgstraat. Deze woningen stonden in de volksmond bekend als 'De huizen van 't syndicaat'. 

Een nieuwe grote uitbreiding kwam er rond 1966 met de komst van een sociale woonwijk naast de Abeelstraat. Uit die periode dateren onder meer de Jozef Verbertstraat, de Kardinaal Cardijnstraat en de Ivo Cornelisstraat. 

Midden jaren 1970 kwam daar ook nog de Mahatma Gandhistraat bij. 

De parochie Sint-Jozef-Coloma 

De Sint-Jozef-Colomakerk, foto door Danny De Leenheer. © Stadsarchief Mechelen - beeldbankmechelen.beIn 1898 werd de wijk een zelfstandige parochie, onder de naam Sint-Jozef-Coloma. 

De naam Coloma werd gegeven uit dankbaarheid voor de grond die de Dames van Maria, als beheerders van het pensionaat van Coloma (nu de school COLOMAplus), schonken voor de bouw van de parochiekerk. 

Deze kerk verving een voorlopige neogotische kerk uit 1896-1897 die omgevormd werd tot parochiezaal 't Kranske. 

De inwijding van de nieuwe kerk vond plaats in 1927. Op dit ogenblik staat ze leeg en vindt er een restauratie plaats. 

Het domein Coloma: van de Berthouts tot COLOMAplus 

De achterkant van het vroegere Coloma-Instituut, vóór 1944. © Stadsarchief Mechelen - beeldbankmechelen.beAan het domein van de huidige school COLOMAplus is een hele geschiedenis verbonden. In de middeleeuwen was het aanvankelijk eigendom van de Berthouts, de heren van Mechelen. Het domein heette toen 'Vorstenborgh'. In latere eeuwen was het onder meer een lusthof van adellijke heren, een retraiteverblijf van het klooster van de Dalscholieren en stond er een poederfabriek. 

In 1786 kwam het in handen van Jean Ernest Guîlain Xavier Coloma, baron van Sint-Pieters-Leeuw. Hij veranderde de naam 'Vorstenborgh' in 'Château de Coloma'. 

Na zijn dood in 1825 kreeg het kasteel de functie van café-restaurant en de tuin werd een openbaar park. 

Enkele decennia later, in 1846, kochten de Aalsterse Dames van Maria het domein en richtten ze er een pensionaat voor jongedames van goede stand op. Het kasteel werd vervangen door nieuwe gebouwen. De bombardementen van 1944 veegden deze gebouwen zo goed als van de kaart. Nadien kwamen de huidige gebouwen geleidelijk aan tot stand. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog verwierf de school onder de naam Coloma-Instituut faam omwille van de hotelopleiding. 

Begin 2007 fusioneerde het Coloma-Instituut met het Onze-Lieve-Vrouw van de Ham-Instituut tot de huidige school COLOMAplus. 


Bronnen 

Meer weten? 

Kom eens langs in de leeszaal van het Stadsarchief Mechelen. 

Voor oude foto's kun je terecht in de Regionale Beeldbank.