stadsarchief_mechelen.jpg

Rijke collectie Malinwa Archief raadpleegbaar

Sinds kort is de collectie van het Malinwa Archief gratis en eenvoudig raadpleegbaar in de leeszaal van het Stadsarchief Mechelen.

Je vindt er honderden documenten van en over voetbalploeg KV Mechelen in terug: clubbladen Geel en Rood, documentatiemappen per seizoen, fotoalbums … Wouter Kesteloot bracht de collectie in kaart in het kader van zijn stage voor de interuniversitaire master na master Archivistiek. Meer nog, hij maakte meteen een heus plan dat de beleidslijnen rond de collectie voor de komende jaren uittekent. Hij gebruikte daarbij de handleiding van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Het plan moet de vrijwilligers van het Malinwa Archief een houvast bieden om hun collectiewerking verder uit te bouwen aan de hand van concrete acties: dat gaat bijvoorbeeld over de verdere inventarisatie, tot de organisatie van publieksactiviteiten. 

Hiermee bevestigt het in 2013 binnen het supportersorgaan opgerichte Malinwa Archief haar prominente rol in de nog prille wereld van het sporterfgoed. Haar werking rond het rijke cultureel-erfgoed van KV Mechelen is één van de best uitgebouwde binnen de Belgische voetbalwereld. Voor die werking kan het steeds een beroep doen op het professionele advies van het Stadsarchief Mechelen. 

 

Meer weten? 

Kom eens langs in het Stadsarchief: openingsuren en bereikbaarheid

Mark Uytterhoeven toont je in dit filmpje hoe je de collectie kan raadplegen.  

De inventaris van de collectie staat op archiefbankmechelen.be. Gebruik Malinwa VZW als zoekterm. 

Kijk ook eens op de website van het Malinwa Archief.