Mechels huizenonderzoek: oud archief

De bronnen die van belang zijn voor huizenonderzoek in het oud archief (ancien régime) zijn uitvoerig beschreven in de onuitgegeven 'Handleiding voor het huizenonderzoek in de Mechelse binnenstad tot 1800' (pdf-document) van Linda Van Langendonck (2005).